De AVG en de WBVG

 

Nederland kent sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp).

Onder druk van de globale -en alsmaar voortschrijdende- digitalisering is de aandacht voor privacy en risico’s rondom datalekken in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Daarnaast is er recentelijk Europse regelgeving opgesteld, in Nederland vertaald in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zal per 25 mei 2018 in gaan.

 

De WBVG zal, net als alle andere organisaties die op wat voor manier dan ook persoonsgegevens verzamelen, aan deze nieuwe regelgeving moeten gaan voldoen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken wat de consequenties zijn van deze regelgeving én hoe we deze optimaal kunnen invoegen in onze bedrijfsvoering. Taaie materie, het kost ook de nodige tijd. Gelukkig hebben we nog even. Onderstaand linkje geeft je een beetje een beeld van de inhoud van de nieuwe wet: avg_in_een_notendop

 

To be continued… 

Posted in Geen categorie, nieuws |