De AVG en de panden

Op 25 mei jongstleden is de AVG -in de volksmond ook wel de privacywetgeving genoemd- in werking getreden. Voor ons als WBVG heeft dat gevolgen, met name in het inzichtelijk maken welke informatie je als woningbouwvereniging in je bezit hebt, wie daar toegang toe hebben, wat we daar mee doen en hoelang we deze gegevens bewaren. Maarrrrr…de AVG is niet alleen op de WBVG van toepassing maar op √°lle organisaties die -hoe summier dan ook- persoonsgegevens verwerken. Dus √≥√≥k alle pandverenigingen/huurdersverenigingen.¬†Kortom, de panden moeten hier iets mee.

 

Vanuit de WBVG hebben we geprobeerd jullie een handreiking te geven in de uitvoering van de AVG, zie hier en hier. Desalniettemin ligt de verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren van de wetgeving bij jullie als woonvereniging en huurdersverenigingen zelf. We hopen jullie een eindje op weg geholpen te hebben, succes! 

Posted in nieuws |