CVEG Zuiderveld kan van start!

Zuiderveld, een Ecodorp in de Waalsprong

Vandaag, 24 januari, tekenen CVEG, Talis, Trebbe en WBVG de contracten voor de bouw van ‘Ecodorp Zuiderveld’. Een nieuwe leefgemeenschap in Nijmegen Noord. De ondertekening is een bijzonder moment: na een intensieve voorbereiding samen met bewoners, gaat de bouw in juni aanstaande ook daadwerkelijk van start. Ongeveer de helft van de nieuwe bewoners van de sociale huurwoningen en –appartementen is al bekend. De leefgemeenschap (CVEG) is samen met Talis opdrachtgever voor de plannen. De WBVG ondersteunt CVEG in het proces en gaat Ecodorp Zuiderveld straks aan CVEG verhuren. De gemeente Nijmegen staat achter de plannen en noemt het qua architectuur en invulling een ‘zinvolle afwijking’ van de rest van Zuiderveld.

‘De afwijking is ook daadwerkelijk zinvol te noemen, omdat Ecodorp Zuiderveld de hele buurt wat gaat brengen. De architectuur is anders dan de rest van Zuiderveld en open. Ook de andere buurtbewoners zijn welkom in de ontmoetingsruimten van ons Ecodorp”, vertelt Suzanne Bos, één van de toekomstige bewoners van Zuiderveld.

Een ‘dorp’ in een wijk.
Zuiderveld is de nieuwste woonwijk van de Waalsprong. Het ligt ten noorden van de Grote Boel. Het wordt een typische buitenwijk met zo’n 600 woningen. Er komen voornamelijk koopwoningen en daarnaast ook sociale huurwoningen. Én we bouwen hier samen iets bijzonders, namelijk Ecodorp Zuiderveld. Dit wordt een leefgemeenschap met 46 woningen voor CVEG. Alle andere woningen in de wijk zijn in de afgelopen twee jaar al gebouwd. De voorbereidingen voor de bijzondere plannen van Ecodorp Zuiderveld waren intensief en hebben daardoor wat langer geduurd.

Ecologisch bouwen, hoe dan?
Bij de bouw van Ecodorp Zuiderveld worden de moderne technieken om ecologisch te bouwen en te leven gecombineerd met de traditionele waarden van een dorp van vroeger. Hoogte 2 Architecten heeft het ontwerp van de woningen, de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten gemaakt. Er zijn tal van ecologische voorbeelden in dit project. Zo wordt bij de bouw isolatiemateriaal van tweedehands textiel in het dak verwerkt. Ook worden restpartijen baksteen gebruikt. Er worden verschillende duurzame maatregelen getroffen, die duurzaam wonen en leven, met een lager energieverbruik, mogelijk maken. Trebbe heeft in de Waalsprong al diverse projecten gebouwd, ook voor Talis, alleen nooit ecologisch. “Trebbe loopt voorop in het optimaliseren van het bouwproces. Met de bouw van dit project kunnen we onze standaarden verder ontwikkelen rondom duurzaam, ecologisch en circulair bouwen”, geeft Johan Bombach, directeur Trebbe, aan.

Het wonen, ook ecologisch
Er komt een grote gemeenschappelijke tuin die de bewoners met elkaar op een ecologische manier aanleggen en onderhouden. Deze is door landschapsarchitect Le Far West ontworpen. Auto’s en apparatuur worden gedeeld. Michel Pott, de projectmanager van Talis legt uit dat de bewoners ook sociaal duurzaam gaan wonen: “CVEG kwam in 2017 met een woondroom bij ons: mensen die zorg vragen en mensen die deze zorg willen dragen, wonen samen bij elkaar. Ze kunnen hierdoor langer thuis blijven wonen. Iedereen levert een bijdrage aan iets dat bij hem of haar past. Dit spreekt ons heel erg aan. Vandaag zijn we een stap dichter bij deze droom.”

Planning en een woning huren
Medio 2020 start de bouw. Begin 2021 zullen de laatste woningen worden opgeleverd. Geïnteresseerden voor deze woonvorm kunnen contact opnemen met CVEG.

Bernard Smits (WBVG), Johan Bombach (Trebbe), Ronald Leushuis (Talis), Marian Aarts en Suzanne Bos (CVEG) tekenen de contracten

Ook andere woongemeenschappen
Talis heeft de afgelopen vijf jaar in nauwe samenwerking met WBVG al drie woongroepen gerealiseerd: Iewan (de strowijk), Eikpunt (meergeneratie wonen) en Villa Sterappel. WBVG levert daarbij het specialisme in het beheer van bewonersgroepen en in het begeleiden van deze groepen tijdens de projectontwikkeling. De WBVG is daarin voor Talis een onmisbare partner, net als de bewonersgroep zelf natuurlijk.

Posted in nieuws |