Cooplink’s 3e bijeenkomst

Op zaterdag 16 juni houdt Cooplink haar 3e netwerkbijeenkomst. De focus van het programma ligt op de toekomst van Cooplink in de komende jaren. Daarnaast is er aandacht voor de wooncoƶperatie als nieuwbouw-variant.

Cooplink is hĆ©t netwerk van en voor wooncoƶperaties waar de WBVG een belangrijke ondersteunende rol in speelt. Terwijl de overheid, Platform31Ā en woningcorporaties druk doende zijn om de wooncoƶperatie goede kansen en een goede wettelijke basis te geven, is Cooplink vooral bezig om de bewonersinitiatieven zĆ©lf te faciliteren. Door een platform aan te bieden voor het aanbieden en uitwisselen van kennis. Omdat het opzetten van een wooncoƶperatie een enorme complexe klus is, is Cooplink onontbeerlijk voor het welslagen van coƶperatieve woonvormen. Om dat faciliteren zo goed mogelijk te doen, is het van groot belang dat Cooplink haar activiteiten uitbreidt. En daarvoor zullen nog meer initiatieven zich aan moeten sluiten om alle opgedane kennis en ervaringen te delen. Kortom: ben je met jouw initiatief/woongroep nog niet aangesloten bij Cooplink? Doe dat dan zo snel mogelijk en kom als Cooplink-deelnemer naar de netwerkbijeenkomst van 16 juni!

De wooncoƶperatie kan een stevige ontwikkeling tegemoet zien in de komende tijd, ondersteund door het Rijk.Ā Het is duidelijkĀ dat een belangrijke rol wordt toegedicht aan Cooplink als netwerk van wooncoƶperaties, als representant en belangenbehartiger van de initiatieven. Hoe gaan we dat vormgeven?

Tot nu toe was Cooplink ā€˜slechtsā€™ een platform (van inmiddels 56 initiatieven) maarĀ is nu de tijd rijp om een echte vereniging te worden? Met de (financiĆ«le)ondersteuning van het Ministerie van BZK kunnen we grote slagen maken. Hoe pakken we dat aan en hoe stemmen we onze ideeĆ«n af met de institutionele partijen die zich met de wooncoƶperatie bezighouden? Het congres van Platform 31 op 28 mei a.s. zal een beeld geven van wat we als Cooplink mogen verwachten voor de komende tijd. Minister Ollongren zal opĀ die dagĀ haar plannen met de wooncoƶperatie presenteren. Vandaar dat we op 16 juni op dit thema verder beleid willen maken, gezamenlijk met de initiatieven die bij Cooplink zijn aangesloten.

Alle reden dus voor een 3e Cooplink-netwerkbijeenkomst. Zet daarom zaterdag 16 juni 2018 van 12-17 uurĀ in je agenda en meld je aan!

De bijeenkomst vindt plaats in Atelier 300C, Soesterweg 300c, 3812 BH in Amersfoort.

Posted in nieuws |