Collectieve woonvormen onderzocht

Vivien Butot, student Urban & Cultural Geography aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft onderzoek gedaan naar collectieve woonvormen. De titel van zijn onderzoek: Collectieve woonvormen – Een onderzoek naar de praktijk van collectieve woonvormen: van drijfveren van initiatiefnemers tot maatschappelijke relevantie en mogelijkheden voor externe samenwerking.

Hij deed dit onderzoek in opdracht van de “Coalitie Collectieve Woonvormen” van Woonkr8, het samenwerkingsverband van 20 woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. Vivien onderzocht onder meer de motieven om in een collectieve woonvorm te willen wonen en heeft gekeken naar mogelijkheden voor woningcorporaties om collectieve woonvormen te ondersteunen.

 

Woonkr8 heeft een aantal “coalitions of the willing” gevormd die aan belangwekkende thema’s in de sociale volkshuisvesting in Arnhem-Nijmegen werken. Eén ervan betreft de collectieve woonvorm. De Coalitie Collectieve Woonvormen bestaat uit zes woningcorporaties, te weten Portaal, Baston Wonen, Woonstichting Valburg, Waardwonen, Talis en WBVG en komt regelmatig bijeen om te bespreken hoe ze het fenomeen collectieve woonvorm beter kunnen faciliteren. Naast het spoor van onderzoek waartoe het rapport van Vivien behoort, wordt er ook gewerkt aan een Plan van Aanpak om beginnende bewonersinitiatieven te ondersteunen.

 

 

Posted in nieuws |