Eigendom en beheer

De WBVG bestaat anno 2022 uit 459 woonruimtes en 27 werkruimtes, verdeeld over 44 panden/complexen. Binnen deze panden/complexen maken we onderscheid tussen eigendomspanden, vruchtgebruikpanden en beheerpanden. Hoewel alle huurders ons even lief zijn zijn er wél enkele verschillen, hieronder lichten we die toe. 

Eigendom

Eigendomspanden zijn, het woord verklapt het al, in bezit van de WBVG. Momenteel hebben we 187 woon- en 26 werkeenheden, ondergebracht in 17 panden, in eigendom. Deze panden zijn allemaal gerealiseerd in de periode 1983-2000. Het betreft veelal woon-werkpanden, wat betekent dat er naast woonruimte ook ruimte is voor (kleinschalige) bedrijvigheid. Omdat de WBVG eigenaar is zijn wij ook de partij die -samen met de bewoners- verantwoordelijk is om te investeren, denk bijvoorbeeld aan de verduurzamingsopgave. Een lijst met onze eigendomspanden vind je hier.

Beheer- en vruchtgebruik

    1. Daarnaast hebben we 137 wooneenheden en 1 werkeenheid in 23 panden in vruchtgebruik (waarbij het juridisch eigendom bij andere corporaties berust), en 135 eenheden in 4 complexen in beheer namens andere corporaties. Vruchtgebruik houdt in dat we niet de juridisch eigenaar zijn maar wel de lusten en, tot op zekere hoogte, de lasten van de exploitatie hebben.
    2. Voor grootschalige investeringen (in bijv. verduurzaming) was geen ruimte in de exploitatieberekeningen, dergelijke forse uitgaven zal de eigenaar zelf ter hand moeten nemen. De juridisch eigenaar is in alle gevallen een collega-corporatie. Panden die niet in vruchtgebruik maar in beheer zijn, kennen een samenwerkingsovereenkomst tussen de collega-corporatie en ons. Inhoudelijk lijkt deze overeenkomst sterk op de vruchtgebruikovereenkomsten. Voor zowel beheer- als vruchtgebruikpanden geldt dat zij de toewijzing van de eenheden aan nieuwe bewoners administratief dienen te onderbouwen met de wettelijke benodigde gegevens (inkomensgegevens), die vervolgens ook aangeleverd moeten worden aan de WBVG. Dit in tegenstelling tot de eigendomspanden die daarvan vrijgewaard zijn. Dit verschil komt doordat de huurovereenkomst tussen de WBVG en de eigendomspanden van vóór mei 2013 dateren, vanaf dat jaar is andere regelgeving gaan gelden. Bij het aflopen van de overeenkomsten zal moeten worden gekeken of en in welke vorm de samenwerking een vervolg krijgt.
Met deze werkwijze zijn we succesvolle verbindingen aangegaan met Vivare (de Grindhorst), Baston Wonen (Hotel Bosch), de Woonplaats (Beekhuizen) en Talis. Met name met collega-huisvester Talis heeft de WBVG een enorme groei in de regio Nijmegen doorgemaakt. Niet alleen hebben we 21 voormalige STUT-panden in vruchtgebruik genomen, ook hebben we samen met Talis 4 nieuwbouwprojecten in Nijmegen-Noord gerealiseerd (resp. IEWAN, Eikpunt, Sterappel en Ecodorp Zuiderveld), complexen die wij vervolgens in beheer hebben genomen. Meer projecten met andere corporaties zijn in de maak. Een lijst met de vruchtgebruik- en beheerpanden vind je hier.