Beekhuizen krijgt vorm

Beekhuizen overzicht 2

Sinds het najaar 2014 wordt er met man en macht gewerkt aan de herbestemming van voormalig zwembad Beekhuizen. Zes woningen worden er gerealiseerd door aannemer Vastbouw met hulp van de bewonersgroep. Het bouwen van de stromuren en het afwerken met leem gebeurt door de bewoners, naast nog een aantal andere zaken.

 

De WBVG werkt hier samen met woningcorporatie de Woonplaats aan dit unieke energieneutrale project. Met dit project wordt bewerkstelligt dat het natuurbeheer door de bewoners en hun Stichting Broedplaats Beekhuizen wordt gewaarborgd en de aanwezige grote ringslangpopulatie verder kan gedijen.

 

De WBVG neemt het project in beheer en verhuurt het aan de vereniging van bewoners. Zij zijn verantwoordelijk voor de woningtoewijzing en het beheer van gemeenschappelijke voorzieningen.

 

De woningen zijn energieneutraal. Dat wil zeggen dat er evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, inclusief het huishoudelijk gebruik. Voor dat doel worden ruim 100 zonnepanelen geplaatst.

 

De woningen worden eind juni opgeleverd. Daarna zullen nog een uitkijktoren en een educatiecentrum gerealiseerd worden.

Meer informatie vind je op www.broedplaats-beekhuizen.nl en op www.zwembadbeekhuizen.nl

 

Posted in nieuws |