AVG

Nederland kende sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp). Onder druk van de globale -en alsmaar voortschrijdende- digitalisering is de aandacht voor privacy en risico’s rondom datalekken in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Een aantal jaar terug is er … Meer lezen over AVG