AVG

Nederland kende sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp). Onder druk van de globale -en alsmaar voortschrijdende- digitalisering is de aandacht voor privacy en risico’s rondom datalekken in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Een aantal jaar terug is er Europese regelgeving opgesteld, in Nederland vertaald in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is per 25 mei 2018 in gegaan.

De AVG is van toepassing op álle organisaties die -hoe summier dan ook- persoonsgegevens verwerken. Dat betreft de WBVG maar óók alle woonverenigingen. Meer informatie over de AVG vind je hier (samenvatting AVG voor huurders) en hier (voorbeeld verwerkingsregister). Ons privacyreglement vind je o.a. hier.