Asbest in de woning?

Ook in onze panden wordt bij werkzaamheden heel af en toe asbesthoudend- of asbestverdacht materiaal aangetroffen. Gelukkig gaat het dan meestal om kleinere hoeveelheden. De WBVG heeft, zoals de meeste corporaties, een asbestbeleid. Dit beleid vertelt je alles wat je moet weten in het voorkomende geval dat er inderdaad asbesthoudend materiaal in je woning zit. Als extra leesvoer hebben we ook een interessante publicicatie van de GGD opgenomen, die een reëel beeld schetst van de gezondheidsrisico’s. Tot slot hebben we een publicatie van de gemeente Nijmegen opgenomen die handig kan zijn als je als bewoner/gebruiker zélf verantwoordelijk bent voor het verwijderen van het asbest. Neem bij zorgen/twijfel of voornemen om asbest te verwijderen rustig contact op met de WBVG, zodat we samen even kunnen kijken hoe en wat.

Asbestbeleid WBVG

Asbest en gezondheid 

FolderBouwenSlopenAsbest