Onderhoudsmelding

Beste huurder,

 

De WBVG zal tijdens de aankomende vakantieperiode van  21-07-2017 tot 05-08-2018 gebruik maken van de calamiteitendienst van firma Koenders. Wij verzoeken jullie om alleen urgente reparatieverzoeken* door te zetten naar Koenders. Hiervoor jullie bellen met het storingsnummer 06-55384954.

 

De calamiteitendienst werkt als volgt:

  • de medewerker van Koenders beoordeelt of er sprake is van een urgent reparatieverzoek;
  • in die gevallen zal de storingsdienst worden ingeschakeld om de melding op te pakken;
  • is het reparatieverzoek niet urgent, dan wordt de melder verzocht om het reparatieverzoek met behulp van het meldingsformulier hieronder te melden. Deze meldingen zullen in behandeling worden genomen wanneer we weer aan de slag gaan.

 

*Bij urgente reparatieverzoeken moet je denken aan gebreken die met spoed verholpen moeten worden, bijvoorbeeld lekkage, stroomstoring of andere zaken die beslist niet kunnen wachten. 

Bij storingen aan centrale verwarming of warm water: neem direct contact op met Kemkens, 088 – 5050 330. Zij helpen je verder.

 

Goed om te weten:

  • Wees als bewoner goed op de hoogte van de onderhoudsverdeling en de eventuele kosten die aan de pandvereniging kunnen worden doorberekend als de aannemer iets komt verhelpen dat eigenlijk niet op ons bord thuis hoort (zie demarcatielijst)
  • Koenders maakt indien mogelijk een foto van voor en na de afhandeling van de melding en voegt deze bij de rapportage;
  • Nogmaals: reparatieverzoeken gemeld via het onderhoudsformulier op de site worden pas na 05-08 2018 uitgelezen;
  • We vertrouwen er op jullie goed te hebben geïnformeerd.

 

Uiteraard willen we van de gelegenheid gebruik maken om jullie namens het WBVG team een fijne vakantie toe te wensen!

 

 

zonnige groet, jullie WBVG-team

 

 

Onderhoudsmeldingen kunnen eenvoudig met het hieronder weergegeven automatische meldingsformulier worden doorgegeven. Als dat om wat voor een reden niet lukt, klik dan hier voor een directe download van het in te vullen meldingsformulier, dat je vervolgens kan mailen naar onderhoud@wbvg.nl. Deze mailbox wordt –uitgezonderd tijdens vakanties- dagelijks uitgelezen. Afhankelijk van de aard van de melding zal er direct danwel in een later stadium contact met je worden opgenomen.

 

Mocht mailen niet lukken: telefonisch melden kan van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren via 026-351 09 52, vakantieperiodes uitgezonderd. Tip: controleer wél van te voren op de demarcatielijst (http://www.wbvg.nl/demarcatielijst/) of de melding daadwerkelijk bij de WBVG hoort of door jullie zelf opgepakt moet worden. Bij twijfel kan je natuurlijk contact zoeken.

NB:

-Bij liftstoringen: als de lift een storing geeft, volg dan de instructies op zoals aangegeven op de liftdeuren.

Bij storingen aan centrale verwarming of warm tapwater: neem direct contact op met Kemkens, 088 – 5050 330. Zij helpen je verder.

-Bij storingen in de waterlevering: als er plotseling geen water meer uit de kraan komt kun je contact zoeken met het storingsnummer van Vitens, om te horen of er misschien ergens een storing is. Vitens: 0800-0359.

-Bij storingen met betrekking tot de levering van electriciteit of gas: als de electra uitvalt is het zaak eerst te controleren of de groep niet staat uitgeschakeld. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met netwerkbeheerder Liander, zij kunnen je vertellen of er een storing is. Liander: 088-542 64 44. Voor gas geldt hetzelfde. Ook bij het ruiken van een gaslucht in de woning mag je meteen met Liander bellen.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren