WBVG kitcursus groot succes

Onlangs heeft de WBVG een workshop beglazingskit verzorgd bij de Dobbelmann. Deze cursus was toegankelijk voor huurders van alle panden waar dit jaar aan de buitenzijde is geschilderd.

 

Het doel van deze -inmiddels al twee keer verzorgde- cursus is de ondersteuning van de panden in het op orde te houden van het binnenschilderwerk, een element waarvoor de panden ook zelf verantwoordelijk zijn. Beglazingskit is een wezenlijk onderdeel van dit binnenschilderwerk.

 

De cursus werd ontwikkeld en verzorgd door Petrik en Ton, twee ervaren onderhoudsmannen met de nodige meters aan kitwerk in hun vingers. Na een heerlijke gezamelijke maaltijd verzorgd door een bewoner (Tonnis, bedankt!) is er wat uitleg gegeven over nut en noodzaak van goed kitwerk én wat informatie over de bijbehorende voorbehandelingen. Daarna was het tijd voor de praktijk, de deelnemers hebben flink kunnen oefenen op oude ramen waarbij een aantal van hen hebben laten zien gekwalificeerd te zijn voor het kitwerk.

 

Inmiddels hebben meerdere panden het binnenschilderwerk en het kitten van de glaskanten aangepakt. Het resultaat is te bewonderen bij o.a. de KB school en het Dobbelmanklooster. Petje af! Voor het begin van het volgende schilderseizoen zullen we eenzelfde cursus aanbieden aan de panden die in 2018 voor buitenschilderwerk op de rol staan.

 

 

 

Beeld: twee voldane participanten aan de cursus

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Posted in nieuws |

Ad van Hoof overleden

Afgelopen week kwam ons ter oren dat de Nijmeegse kunstenaar Ad van Hoof is overleden. Ad huurde sinds jaar en dag een atelier in ons pand Van den Havestraat. Wij wensen zijn familie, vrienden en alle medegebruikers/bewoners veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Ad, rust zacht…

 

 

Doek: Ad van Hoof

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Posted in Geen categorie, nieuws |

Gezamenlijk Manifest “samen leven, gemeenschappelijk wonen”

De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO) heeft een bijzondere bijeenkomst georganiseerd voor burgerinitiatieven en partijen op het gebied van (gemeenschappelijk) wonen. Deelnemers waren vertegenwoordigers van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen, de Woonbond, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Woningbouwvereniging Gelderland, Centrum Groepswonen (Den Haag), Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden zorg (LOC Bouwpool), Kenniscentrum Wonen Zorg en de Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen.

Het Manifest Samen leven, gemeenschappelijk wonen is het resultaat van de bijeenkomst en wordt onderschreven door onderstaande organisaties:

 

Posted in nieuws |

Eikpunt: een bijzondere woongemeenschap in beeld

 

Eikpunt: een bijzondere woongemeenschap in beeld

Van woongemeenschap Eikpunt in Lent bij Nijmegen maakte Ben Goossens een documentaire waar hij op prachtige wijze de gemeenschapszin van de bewoners in beeld brengt. Aan de hand van de thema’s duurzaamheid, stilte en bezinning, gemeenschappelijkheid en meergeneratiewonen laat hij zien hoe de bewoners doelgericht afstand nemen van een individuele levensstijl en elkaar in het alledaagse leven een warm en gezamenlijk thuis bieden.De hele film is te vinden op de website van Ben: http://www.bengoossens.nl

 

 

Posted in nieuws |

Carel Sweens neemt afscheid van de Raad van Toezicht

Carel heeft vanaf september 2011 deel uitgemaakt van deze Raad. Zijn specialisme, het technische beheer van het vastgoed, was een aanvulling in de Raad. Inmiddels is de Raad versterkt door Stoffel Spierings en Michiel Schouteten. Als dank voor zijn jarenlange inzet is Carel verrast met een middag pitch en putt in Molenhoek met aansluitend een diner in Nijmegen. Carel, nogmaals bedankt voor je inzet!

Posted in nieuws |

Feestelijke opening Eikpunt

 

Eikpunt is op 29 september feestelijk ingewijd. Een overweldigend welkom, niet alleen vanwege de heerlijke hapjes en drankjes. De aanwezigen werden, behalve op prachtig weer en de nodige speeches, ook getrakteerd op muziek, toneel en circus door bewoners.

Eikpunt is een aansprekende gemeenschap die, zoals door de sprekers werd onderstreept, door alle partijen zeer wordt gewaardeerd op hun kernwaarden.

De samenwerking van Eikpunt met Talis, Wijnen Bouw, architect Huub van Laarhoven en de WBVG heeft geleid tot een indrukwekkend resultaat.  Een woongemeenschap gevormd naar bewoners hun eigen ideeën en inzichten. Van harte gefeliciteerd! 😊

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Posted in nieuws |

De wooncoöperatie

Tal van bewonersinitiatieven zijn in de weer met het fenomeen WOONCOÖPERATIE.

Optimale zeggenschap, gezamenlijke voorzieningen, sociaal, ecologisch, zelfbeheer……de wooncoöperatie biedt alle mogelijkheden.

Maar hoe financier je zo’n wooncoöperatie?

 

Cooplink, het netwerk van, voor en door wooncoöperaties, organiseert een bijeenkomst rond dit thema. En daarbij komen ook nog diverse andere zaken aan bod.

Op zaterdag 30 september van 12-17 uur in Utrecht met diverse pitches en een heus debat.

De locatie is: In De Ruimte (IDR), Oudegracht 230 aan de werf, 3511 NT Utrecht

 

Super interessant dus, als je plannen hebt voor je eigen wooncoöperatie!

Meld je aan want er is nog plaats voor je!

Posted in nieuws |

Tweede bijeenkomst COOPLINK

Cooplink is het platform van en voor initiatieven voor zelfbeheer en wooncoöperaties om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Dat gebeurt online, maar ook offline op bijvoorbeeld deze tweede netwerkbijeenkomst.

 

De bijeenkomst vindt plaats op:

Zaterdag 30 september 2017

van 12.00-17.00 uur

In De Ruimte, Oudegracht 230 in Utrecht

Zet deze datum alvast in je agenda.

 

Op het programma staan :

–          Terugkoppeling vanuit de werkgroepen (documentaire en financiering)

–          Delen / presenteren van nieuwste ontwikkelingen

–          Debat over kansen en bedreigingen voor wooncoöperaties (met medewerking van politiek en corporatiesector)

–          Meet-up Financiën: met de werkgroep de diepte in (niet plenair)

–          Meet-up Lokale verkiezingen en prestatieafspraken / woonvisie

–          Een gezamenlijke lunch en afsluitend borreltje

 

Meer weten over deze bijeenkomst? Klik hier!

 

Kennis delen begint bij kennismaken.

Hopelijk tot ziens op 30 september!

info@cooplink.nl

www.cooplink.nl

Posted in nieuws |

Woongroependag 2017

Op 16 september 2017 vindt de vijfde landelijke woongroependag plaats.

De Papenhulst in Den Bosch is de gastheer en organisator en heeft het programma online gezet.

Het belooft een boeiende dag te worden met veel ruimte voor diepgang in de thema’s communicatie, beheer en ideologie.

Dus ben je geïnteresseerd in het groepswonen en het programma van deze dag? Ga dan snel naar woongroependag.nl en lees verder….

Tot ziens op 16 september!

Posted in nieuws |

“Wonen in de 21e eeuw” is uit!

De Arnhemmer Peter Camp schreef een onwaarschijnlijk compleet naslagwerk over collectieve woonvormen anno nu.

Je bekijkt ademloos een enorme hoeveelheid aan voorbeelden in Nederland en daarbuiten. Een prachtige pil vol met foto’s en beschrijvingen van bijzondere projecten. En natuurlijk herken je ook diverse WBVG-initiatieven, zoals IEWAN, Eikpunt, Beekhuizen, Casa de Pauw. Het boek is een regelrechte aanrader voor iedereen met affiniteit voor het nieuwe wonen.

Dit is wat de uitgever er over schrijft op zijn website:

“De verhouding tussen de generaties wijzigt. Door nieuwkomers, de stijgende gemiddelde leeftijd en de veranderende gezinssamenstelling wordt onze samenleving steeds kleurrijker. Woonbehoeften van jongeren, alleenstaanden, jonge gezinnen, vitale en kwetsbare ouderen veranderen. Collectieve woonvormen zijn bezig aan een opmars.

Dit biedt nieuwe kansen aan woningbouwcorporaties, vastgoedondernemingen, gemeenten, woon- en zorgprofessionals, projectontwikkelaars, woonconsulenten, architecten, stedenbouwkundigen, en andere belanghebbenden die snel willen inspelen op de nieuwe woonwensen.

Veel van de woonvormen die beschreven worden in dit boek zijn onbekend bij het brede publiek. Met aansprekende voorbeelden uit Nederland en België en tal van bruikbare aanwijzingen nodigt het belangstellenden uit om er meteen iets mee te doen.”

 

Het boek is uiteraard te bestellen en kost € 59,-. Niet goedkoop maar absoluut de moeite waard!

Posted in nieuws |